<![CDATA[BUJINKAN BUSHIN DOJO - Nyheter]]>Sun, 07 Jul 2024 09:43:18 +0200Weebly<![CDATA[Sommarträning och terminsstart hösten 2024]]>Fri, 28 Jun 2024 15:38:39 GMThttps://bushin.se/nyheter/sommartraning-och-terminsstart-hosten-2024Vi har sommarträning utomhus i Tungelsta från den 13/6 på torsdagar kl 19:00-20:30. Löpande information finns på Facebookgruppen för klubbens medlemmar.

Höstens första inomhusträning är tisdag den 20/8.

​Välkomna!
]]>
<![CDATA[Ny styrelse i föreningen]]>Tue, 11 Jun 2024 22:00:00 GMThttps://bushin.se/nyheter/ny-styrelse-i-foreningenEller ny och ny... men glädjande nog så har vi fått in lite fler krafter i styrelsearbetet och det är glädjande att vi nu har än mer representation från tränande föräldrar som då representerar barngrupperna.

Styrelsen efter årsmötet den 11/6 hittar ni här]]>
<![CDATA[Gradering 11/6]]>Mon, 10 Jun 2024 22:00:00 GMThttps://bushin.se/nyheter/gradering-116Grattis alla som klarade graderingen den 11/6, bra jobbat!
]]>
<![CDATA[Årsmöteshandlingar inför årsmöte]]>Tue, 04 Jun 2024 20:26:21 GMThttps://bushin.se/nyheter/arsmoteshandlingar-infor-arsmoteNu finns Verksamhetsberättelse och årsredovisning tillgängliga inför årsmötet HÄR under menyvalet mer om oss/årsmöteshandlingar på www.bushin.se.

Eventuella stavfel är under rättning och vi avvaktar eventuella kompletteringar från vår revisor inför årsmötet.

Sittande styrelse är tillgängliga att sitta kvar men fler som vill hjälpa till med styrelsearbetet är välkomna att anmäla intresse. Vi uppskattar att vi idag har representation både från undgoms- och vuxengruppen samt föräldrar från barngrupperna i styrelsen och ser gärna att det fortsätter.

Välkomna på årsmöte tisdag den 11/6 kl 20:30.
]]>
<![CDATA[Årsmöte 11 juni kl 20:30 i ribby sporthall]]>Mon, 20 May 2024 12:23:57 GMThttps://bushin.se/nyheter/arsmote-11-juni-kl-2030-i-ribby-sporthallKallelse till årsmöte i IF Bujinkan Bushin Dojo
 
Normalt sätt ska årsmöte ske innan utgången av mars månad. På grund av ett extraordinärt år med arrangemang av Noguchi Taikai har sammanställning av ekonomi, redovisning och betalning till skattemyndigheten och revision dragit ut på tiden och konsekvensen är att årsmötet blivit senarelagt.

Tid: tisdag 11 juni 2024, kl 20.30
Plats: Nynäsvägen 205, Västerhaninge (Ribby Sporthall, nb)
Årsmöteshandlingar: finns tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet på Årsmöteshandlingar - BUJINKAN BUSHIN DOJO
 
Förslag till dagordning:
1.         Fastställande av röstlängd för mötet.
2.         Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3.         Val av protokolljusterare och rösträknare.
4.         Fråga om medlemmarna har kallats till årsmötet på rätt sätt och inom rätt tid.
5.         Fastställande av föredragningslista.
6.         Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
7.         Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8.         Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9.         Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.
10.    Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
11.      Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12.       Val av
         a)  föreningens ordförande för en tid av ett år;
         b)  halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
         c)  två revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
         d)  tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
         e)  ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
13.       Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet. 
]]>
<![CDATA[Gustavo fick 7dan i japan]]>Thu, 16 May 2024 22:00:00 GMThttps://bushin.se/nyheter/gustavo-fick-7dan-i-japan
Stort grattis till Gustavo som fick 7dan efter rekommendation av Noguchi sensei. Gustavo har precis kommit hem efter två veckors träning i Japan och vi ser framemot att ta del av hans erfarenheter.
]]>
<![CDATA[Rikard årets pristagare på kampsportsgalan]]>Fri, 19 Apr 2024 22:00:00 GMThttps://bushin.se/nyheter/rikard-arets-pristagare-pa-kampsportsgalan
Rikard blev årets (första gången priset delas ut) pristagare i Bujinkanförbundet på Kamsportsgalan arrangerad av Svenska Budo- och Kamsportsförbundet på Mosebacke i Stockholm.
Motiveringen lyder: "Rikard Sundelius, för ditt stora engagemang med att få en Japansk instruktör till Sverige och lyckas få deltagare från 18 länder. Samt för ditt arbete under fyra år som ordförande i valberedningen för Svenska Bujinkanförbundet".
]]>
<![CDATA[Sportlovsaktivitet - lär dig rulla som en ninja]]>Sat, 02 Mar 2024 23:00:00 GMThttps://bushin.se/nyheter/sportlovsaktivitet-lar-dig-rulla-som-en-ninjaUnder sportlovet hade vi en "prova på aktivitet" för barn som vill prova på något nytt och kul lördag den 2 mars kl 10:00,]]><![CDATA[sportlovsstängt v9.]]>Fri, 23 Feb 2024 23:00:00 GMThttps://bushin.se/nyheter/sportlovsstangt-v9Under sportlovet ställer vi in tisdagens ungdoms- och vuxenträning.]]><![CDATA[Hatsu geiko - årets första träning]]>Sat, 06 Jan 2024 23:00:00 GMThttps://bushin.se/nyheter/hatsu-geiko-arets-forsta-traningPå tisdag den 9/1 kl 19:00 är det terminens första ungdoms- och vuxenträning, Hatsu Geiko.
Vi hoppas se så många som möjligt av er där!
]]>